Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Będków na lata 2016-2022


uchwała XV-90-16.pdf

Wyświetlony: 725

Dodany 28.04.2016 12:05:13 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 12:05:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Będków własności nieruchomości położonej w Teodorowie


uchwała XV-91-16.pdf

Wyświetlony: 655

Dodany 28.04.2016 12:08:40 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 12:08:40 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będkowie


uchwała XV-92-16.pdf

Wyświetlony: 676

Dodany 28.04.2016 12:17:00 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 12:17:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/93/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad sfinansowania zadań z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków w roku 2016


uchwała XV-93-16.pdf

Wyświetlony: 562

Dodany 28.04.2016 12:25:30 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 12:25:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/94/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/128/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków


uchwała XV-94-16.pdf

Wyświetlony: 638

Dodany 28.04.2016 12:29:40 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 12:29:40 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego


uchwała XV-95-16.pdf

Wyświetlony: 657

Dodany 28.04.2016 12:33:50 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 12:33:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/96/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok


uchwała XV-96-16.pdf

Wyświetlony: 919

Dodany 26.04.2016 14:14:48 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2016 14:14:48 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029


uchwała XV-97-16.pdf

Wyświetlony: 687

Dodany 26.04.2016 14:18:43 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2016 14:18:43 przez

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: