Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zmiana imienia lub nazwiska.

Wymagane dokumenty

1. pisemny wniosek  osoby ubiegającej się o zmianę zawierający:
   a) dane osoby, której zmiana dotyczy:
    - imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe
    - wskazanie kierownika usc, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeśli zmiana będzie dotyczyła  tego aktu
    - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności - zwany "numerem PESEL",
   b) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
   c) uzasadnienie wniosku,
   d) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub  nazwiska będzie ich dotyczyła,
   e) adres do korespondencji wnioskodawcy,
   f) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika  usc lub nie została wydana już decyzja odmowna,
2. dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 37 zł,-,
3. dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Będkowie ul. Parkowa 3

w godz. 7.30 – 15.30

tel. 44 725 70 25

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu urodzenia) wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska nastąpić może po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się Klienta do tut. urzędu

1. klient składa - osobiście - pisemny wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający dane określone w ustawie,

2. urzędnik sprawdza dostępność niezbędnych aktów stanu cywilnego w komputerowym Systemie Rejestrów Państwowych,

3. kierownik usc przenosi niezbędne akty lub wnioskuje o ich przeniesienie do Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).

II etap - w terminie uzgodnionym z Klientem tj. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w urzędzie

1. kierownik lub z-ca kierownika wydaje decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska bądź o odmowie zmiany,

2. wnioskodawca potwierdza odbiór decyzji.

Opłaty

37 zł,- za wydanie decyzji administracyjnej.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek tut. organu podatkowego, nr konta 26 8985 0004 0070 0700 1007 0039.

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będkowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Łódzkiego.

Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 725 70 25, email – usc.ugbedkow@wp.pl.

 

UWAGA

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc.

Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika usc, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności  politycznej, społecznej albo wojskowej chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Zmienione nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany niezbędne jest wyrażenie zgody przez dziecko.

Podstawa prawna

  1. art.2 – 13 Ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz.1414 ze zm.)


wniosek_o_zmiane_imienia_lub_nazwiska.doc

Wyświetlony: 795

Dodany 30.04.2013 10:21:50 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2013 10:21:50 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: