Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/189/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/189/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Uchwała Nr XXX.189.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych ......pdf

Wyświetlony: 844

Dodany 01.03.2018 13:49:57 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2018 13:49:57 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/185/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej w Rzeczkowie, obręb Rzeczków oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XXX/185/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej w Rzeczkowie, obręb Rzeczków oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu


Uchwała Nr XXX.185.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej w Rzeczkowie ..........pdf

Wyświetlony: 741

Dodany 16.03.2018 08:31:03 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 08:31:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/186/18 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki


Uchwała Nr XXX.186.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.pdf

Wyświetlony: 577

Dodany 16.03.2018 08:44:03 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 08:44:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/188/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok


Uchwała Nr XXX.188.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ......pdf

Wyświetlony: 556

Dodany 16.03.2018 11:37:34 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 11:37:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/187/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2018


Uchwała Nr XXX.187.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na .....pdf

Wyświetlony: 632

Dodany 16.03.2018 11:48:41 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 11:48:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/190/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia


Uchwała Nr XXX.190.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego .....pdf

Wyświetlony: 676

Dodany 16.03.2018 11:57:48 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 11:57:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/191/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok


Uchwała Nr XXX.191.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 535

Dodany 16.03.2018 12:04:08 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 12:04:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/192/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029


Uchwała Nr XXX.192.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029.pdf

Wyświetlony: 680

Dodany 16.03.2018 12:13:11 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 12:13:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/193/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Uchwała Nr XXX/193/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


Uchwała Nr XXX.193.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu .......pdf

Wyświetlony: 568

Dodany 16.03.2018 12:18:52 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 12:18:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/194/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020 operacji "Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków"

Uchwała Nr XXX/194/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020 operacji "Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków


Uchwała Nr XXX.194.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW ....pdf

Wyświetlony: 536

Dodany 16.03.2018 12:24:54 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 12:24:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/195/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020 operacji "Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków"

Uchwała Nr XXX/195/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020 operacji "Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków"


Uchwała Nr XXX.195.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW ......pdf

Wyświetlony: 547

Dodany 16.03.2018 12:33:04 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 12:33:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/196/18 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019


Uchwała Nr XXX.196.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019.pdf

Wyświetlony: 537

Dodany 16.03.2018 12:40:11 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 12:40:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół nr 1.2018 wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Bedkowie z dnia 22 lutego 2018 r.

Protokół nr 1.2018 wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Bedkowie z dnia 22 lutego 2018 r.


Protokół nr 1.2018 wspólnego posiedzenia K. Rewizyjnej, K. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, K. Rolnictwa, K. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego .....pdf

Wyświetlony: 629

Dodany 16.03.2018 13:15:24 przez Andrzej Badek

Autor dokumentu Andrzej Badek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2018 13:15:24 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: