Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/116/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: ,,e-urzędy w łódzkich JST'' przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne


uchwała-XX-116-16.pdf

Wyświetlony: 629

Dodany 15.11.2016 14:00:18 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2016 14:00:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/117/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


uchwała-XX-117-16.pdf

Wyświetlony: 571

Dodany 15.11.2016 14:20:06 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2016 14:20:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/118/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych


uchwała-XX-118-16.pdf

Wyświetlony: 717

Dodany 15.11.2016 14:26:22 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2016 14:26:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/119/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017


uchwała-XX-119-16.pdf

Wyświetlony: 675

Dodany 15.11.2016 14:29:26 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2016 14:29:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/120/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Będków na lata 2016-2018


uchwała-XX-120-16.pdf

Wyświetlony: 690

Dodany 15.11.2016 14:36:10 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2016 14:36:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/121/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok


uchwala-XX-121-16.pdf

Wyświetlony: 671

Dodany 05.12.2016 14:47:14 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2016 14:47:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/122/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029


uchwala-XX-122-16.pdf

Wyświetlony: 683

Dodany 05.12.2016 14:52:17 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2016 14:52:17 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: