Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie mostu w KM 1+522 w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków przez rzekę Łaznowiankę


obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 1169

Dodany 02.01.2017 14:18:55 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.01.2017 14:18:55 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu odmownej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "TOM 4450A" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Sługocice, dz. nr ewid. 108 - Obręb 0015 Sługocice gm. Będków


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu odmownej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 TOM 4450A na terenie nieruchomości położonej w miejscow. Sługocice.pdf

Wyświetlony: 756

Dodany 21.02.2017 13:55:32 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.02.2017 13:55:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0016 Teodorów, działki o nr ewid. 106, 126, 127,128, 129, 105, 145, 130 obręb 0010 Prażki działka o nr ewid. 160 z wniosku PGE Dystrybucja S.A.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.pdf

Wyświetlony: 741

Dodany 16.03.2017 14:54:31 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2017 14:54:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę trybuny wolnostojącej przy boisku sportowym. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, Obręb 0001 Będków, działka o nr ewid. 269/15

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę trybuny wolnostojącej przy boisku sportowym. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, Obręb 0001 Będków, działka o nr ewid. 269/15


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę trybuny wolnostojącej przy boisku sportowym..pdf

Wyświetlony: 707

Dodany 13.04.2017 14:44:32 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2017 14:44:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0016 Teodorów, działki o nr ewid. 78, 106, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 87, 88/15, 89, 90, 118, 119, 121, 122, 123, 124 z wniosku PGE Dystrybucja S.A.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.pdf

Wyświetlony: 624

Dodany 06.06.2017 14:02:11 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2017 14:02:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o budowie farmy wiatrowej w Teodorowie

 Obwieszczenie o budowie farmy wiatrowej w Teodorowie

obwieszczenie_turbina_wiatrowa.doc

Wyświetlony: 732

Dodany 21.12.2009 10:03:48 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2009 10:03:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji celu publicznego na budowę elektrowni wiatrowej

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji celu publicznego na budowę elektrowni wiatrowej
obwieszczenie.doc

Wyświetlony: 623

Dodany 30.06.2010 14:47:56 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.06.2010 14:47:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie Modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia dla poprawy warunków napięciowych u odbiorców zasilanych ze stacji Nr 6-0399 na terenie RE. Tomaszów Maz. w m. Sługocice gm. Bedków

 
obwieszczenie_wydanie_decyzji_modernizacja_lini_energetycznej.doc

Wyświetlony: 617

Dodany 10.01.2012 15:43:17 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2012 15:43:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków decyzja o ustalenie celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie RE Tomaszów Maz. w miejscowości Remiszewice Gmina Będków na terenie dz. nr ewid. 277, 268, 266 Obręb Remiszewice, dz. nr ewid. 32, 210/1 Obręb Kalinów

 
obwieszczenie.doc

Wyświetlony: 630

Dodany 14.02.2012 11:35:25 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.02.2012 11:35:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami o całkowitej długości ok. 510 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , przewidzianej do realizacji w obręb Łaknarz, dz. nr ewid. 59, 138 - Droga Gminna, obręb Łaknarz, dz. nr ewid. 141 - własność prywatna

 
obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_dla_inwestycji_polegajacej_na_budowie_sieci_wodociagowej_27.04.2012.pdf

Wyświetlony: 785

Dodany 27.04.2012 13:44:00 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.04.2012 13:44:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sparwie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP. 6733.2.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie budynku Domu Kultury, przebudowie parkingu, budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr ewid. 390 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Będków, dz. nr ewid. 346 obręb Będków, gm. Będków

 
DOm_Kultury_Bedkow_Obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 621

Dodany 25.05.2012 09:47:52 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.05.2012 09:47:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy kablowego oświetlenia ulicznego.

 
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Bedkow_o_wydaniu_decyzji_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_dotyczacego_rozbudowy_kablowego_oswietlenia_ulicznego.pdf

Wyświetlony: 624

Dodany 15.01.2013 10:40:51 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2013 10:40:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP. 6733.1.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Remiszewice gm. Będków na terenie dz. nr. ew. 268 obręb Remiszewice

 
obwieszczenie_o_wydaniu.pdf

Wyświetlony: 638

Dodany 11.04.2013 15:24:54 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2013 15:24:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o odmownym wydaniu decyzji w spr. Budowy linii kablowej średniego napięcia w miejscowości Sługocice gm. Będków na terenie dz. nr ewid. 203 obręb Sługocice

 
obwieszczenie_o_wydaniu_odmownej_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_celu_publicznego.pdf

Wyświetlony: 699

Dodany 28.06.2013 13:56:27 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2013 13:56:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Ceniawy.

 
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Bedkow_o_wydaniu_decyzji_dla_przedsiewziecia_polegajacego_na_budowie_linii_kablowej_niskiego_napiecia_w_miejscowosci_Ceniawy.pdf

Wyświetlony: 689

Dodany 29.10.2013 14:47:10 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2013 14:47:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0016 Teodorów, działki o nr ewid. 99, 106, 147, 130 z wniosku PGE Dystrybucja S.A.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0016 Teodorów, działki o nr ewid. 99, 106, 147, 130 z wniosku PGE Dystrybucja S.A.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej .....pdf

Wyświetlony: 706

Dodany 16.08.2017 11:16:29 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.08.2017 11:16:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 18.09.2017 r. w sprawie odmowy decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego nr 2/2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "TOM 4450A" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Sługocice, dz. nr ewid. 108 - obręb 0015 Sługocice Gm. Będków

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 18.09.2017 r. w sprawie odmowy decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego nr 2/2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "TOM 4450A" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Sługocice, dz. nr ewid. 108 - obręb 0015 Sługocice Gm. Będków


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 18.09.2017 r. w sprawie odmowy decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego nr 2.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej ....pdf

Wyświetlony: 743

Dodany 19.09.2017 08:01:16 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2017 08:01:16 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego - lini kablowej SN 15kV do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0016 Teodorów, działki o nr ewid. 38, 47/1, 168.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego - lini kablowej SN 15kV do .......pdf

Wyświetlony: 1073

Dodany 28.11.2017 09:31:45 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.11.2017 09:31:45 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Prażki na działkach o nr ewid. 193, 134, 146 gm. Będków. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0010 Prażki, działka nr ewid. 193, 134,146

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Prażki na działkach o nr ewid. 193, 134, 146 gm. Będków. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0010 Prażki, działka nr ewid. 193, 134,146


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej ......pdf

Wyświetlony: 774

Dodany 29.12.2017 08:57:48 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2017 08:57:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o uchyleniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Wójta Gminy Będków dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 337 i 336 (obręb 0006 Gutków) położonej w miejscowości Magdalenka, gm. Będków"

Obwieszczenie o uchyleniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Wójta Gminy Będków dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 337 i 336 (obręb 0006 Gutków) położonej w miejscowości Magdalenka, gm. Będków"


Obwieszczenie o uchyleniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budwa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym ....pdf

Wyświetlony: 801

Dodany 12.02.2018 09:39:09 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2018 09:39:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, Obręb 0001 Będków, działka nr ewid. 555


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej. ....pdf

Wyświetlony: 733

Dodany 15.03.2018 09:27:10 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2018 09:27:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Tryb. o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Będków z dnia 27 grudnia 2017 r. w sparwie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergrtycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Prażki na terenie ozn. nr ewid. dz. 193, 134, 146 gm. Będków

Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Tryb. o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Będków z dnia 27 grudnia 2017 r. w sparwie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergrtycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Prażki na terenie ozn. nr ewid. dz. 193, 134, 146 gm. Będków


Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Tryb. o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Będków z dnia 27 grudnia 2017 r. w sparwie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz. ...pdf

Wyświetlony: 704

Dodany 27.03.2018 16:41:18 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2018 16:41:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0004 Drzazgowa Wola, działki o nr ewid. 217, 479, 224, 230

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0004 Drzazgowa Wola, działki o nr ewid. 217, 479, 224, 230


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej ....pdf

Wyświetlony: 782

Dodany 10.04.2018 14:14:48 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2018 14:14:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Trybunalskim o uchyleniu w całości decyzji nr 1/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 14 marca 2018 r. odmawiającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej, przewidzianej do realizacji w miejscowości Będków, gm. Będków, na terenie ozn. nr ewid. dz. 555, obręb 0001 Będków

Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Trybunalskim o uchyleniu w całości decyzji nr 1/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 14 marca 2018 r. odmawiającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej, przewidzianej do realizacji w miejscowości Będków, gm. Będków, na terenie ozn. nr ewid. dz. 555, obręb 0001 Będków


Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Trybunalskim o uchyleniu w całości decyzji nr 1.2018 Wójta Gminy Będków z dnia 14 marca 2018 r. odmawiającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu ....pdf

Wyświetlony: 658

Dodany 04.05.2018 12:53:13 przez Agnieszka Meckier Prezes SKO w Piotrkowie Trybunalskim

Autor dokumentu Agnieszka Meckier Prezes SKO w Piotrkowie Trybunalskim

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2018 12:53:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego SN 15 kV i niskiego napięcia nN 04 kV. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0010 Prażki, działki o nr ewid. 193, 134,146

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego SN 15 kV i niskiego napięcia nN 04 kV. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0010 Prażki, działki o nr ewid. 193, 134,146


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego SN 15 kV i niskiego napięcia nN 04 kV. Lokalizacja powiat ..........pdf

Wyświetlony: 623

Dodany 30.05.2018 15:27:23 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.05.2018 15:27:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej Sn/nn 15/0,4 kV, stanowisk słupowych linii napowietrznej nn, linii kablowych nn oraz złącza kablowo - pomiarowego nn. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0003 Ceniawy, działki o nr ewid. 244, 241, 251, 242, 216, 201, 202, 203, 209/4, 210/2, 319 z wniosku PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z/S w LUBLINIE, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej Sn/nn 15/0,4 kV, stanowisk słupowych linii napowietrznej nn, linii kablowych nn oraz złącza kablowo - pomiarowego nn. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0003 Ceniawy, działki o nr ewid. 244, 241, 251, 242, 216, 201, 202, 203, 209/4, 210/2, 319 z wniosku PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z/S w LUBLINIE, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii ....pdf

Wyświetlony: 649

Dodany 18.06.2018 14:30:32 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2018 14:30:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży ..........pdf

Wyświetlony: 626

Dodany 06.07.2018 12:01:11 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2018 12:01:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0015 Sługocice, działka o nr ewid. 108 z wniosku P4 Sp. z o.o.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0015 Sługocice, działka o nr ewid. 108 z wniosku P4 Sp. z o.o.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefoni ....pdf

Wyświetlony: 764

Dodany 05.11.2018 08:44:35 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2018 08:44:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące rozpatrzenia odwołań od decyzji nr 1.2018 Wójta Gminy Będków z dnia 3 lipca 2018 r.


Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące rozpatrzenia odwołań od decyzji nr 1.2018 Wójta Gminy Będków z dnia ....pdf

Wyświetlony: 771

Dodany 22.11.2018 13:45:22 przez Agnieszka Meckier

Autor dokumentu Agnieszka Meckier

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.11.2018 13:45:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Będków Nr 2/2017 z dnia 31 października 2018 r.


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 607

Dodany 18.12.2018 12:13:28 przez Agnieszka Meckier

Autor dokumentu Agnieszka Meckier

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2018 12:13:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0015 Sługocice, działka o nr ew. 108 z wniosku P4 sp. z o.o.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0015 Sługocice, działka o nr ew. 108 z wniosku P4 sp. z o.o.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ....pdf

Wyświetlony: 739

Dodany 10.04.2019 08:45:01 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2019 08:45:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków: obręb 0011 Remiszewice działki nr : 268, 277, obręb 0007 Kalinów działki nr: 32/3, 32/4, 32/2, 116, obręb 0001 Będków działki nr: 361/7, 304/1, 361/4, 361/8, 361/9, 367, 360, 349/2, 304/2, 348, 349/1, 148

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków: obręb 0011 Remiszewice działki nr : 268, 277, obręb 0007 Kalinów działki nr: 32/3, 32/4, 32/2, 116, obręb 0001 Będków działki nr: 361/7, 304/1, 361/4, 361/8, 361/9, 367, 360, 349/2, 304/2, 348, 349/1, 148


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie .....pdf

Wyświetlony: 621

Dodany 13.05.2019 15:46:40 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2019 15:46:40 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie dot. zmiany decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0015 Sługocice, działka o nr ew. 108 z wniosku P4 sp. z o.o.


Obwieszczenie dot. zmiany decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej .....pdf

Wyświetlony: 937

Dodany 29.08.2019 12:07:00 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.08.2019 12:07:00 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków: obręb 0015 Sługocice działki nr: 131, 133, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 212, 218.


Obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 726

Dodany 04.03.2020 10:47:48 przez Mateusz Szubert

Autor dokumentu Mateusz Szubert

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2020 10:47:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu słupa rozkracznego z podporą oraz fragmentów elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia, budowa linii kablowej średniego napięcia oraz słupów krańcowych. Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków: obręb 0001 Będków działki nr: 786 i 785/1.


Obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 816

Dodany 24.03.2020 09:16:06 przez Mateusz Szubert

Autor dokumentu Mateusz Szubert

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2020 09:16:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2017 z dnia 4 kwietnia 2019 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej TOM 4450 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: powiat Tomaszowski, gmina Będków, obręb 0015 Sługocice, działka o nr ewid. 108.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej TOM 4450 wraz z niezbędną infrastrukturą tech..pdf

Wyświetlony: 650

Dodany 21.05.2020 14:54:14 przez Mateusz Szubert

Autor dokumentu Mateusz Szubert

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2020 14:54:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Lokalizacja: powiat Tomaszowski, gmina Będków, obręb 0001 Będków, działki nr: 732, 731, 764/1, 764/2, 764/10, 763/5, 763/8, 1358/8, 640, 730/1, 733/1.


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków..pdf

Wyświetlony: 638

Dodany 29.05.2020 12:25:23 przez Mateusz Szubert

Autor dokumentu Mateusz Szubert

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.05.2020 12:25:23 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: