Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVI.226.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Będków


Uchwała Nr XXXVI.226.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 626

Dodany 17.10.2018 08:11:41 przez Andrzej Legiziński

Autor dokumentu Andrzej Legiziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2018 08:11:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVI.231.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będków

Uchwała Nr XXXVI.231.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr XXXVI.231.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ....pdf

Wyświetlony: 610

Dodany 17.10.2018 08:23:35 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2018 08:23:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVI/227/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach zadania pod nazwą "Wymiana kotłów grzewczych na terenie Gminy Będków"

Uchwała Nr XXXVI/227/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach zadania pod nazwą "Wymiana kotłów grzewczych na terenie Gminy Będków"

 


Uchwała Nr XXXVI.227.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ....pdf

Wyświetlony: 637

Dodany 18.10.2018 13:46:11 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2018 13:46:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVI/228/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Będków przez fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXXVI/228/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Będków przez fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Uchwała Nr XXXVI.228.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli ....pdf

Wyświetlony: 627

Dodany 18.10.2018 14:02:10 przez Andrzeja Legieziński

Autor dokumentu Andrzeja Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2018 14:02:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVI/230/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 października 2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXXVI/230/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 października 2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029


Uchwała Nr XXXVI.230.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 października 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków ....pdf

Wyświetlony: 733

Dodany 18.10.2018 14:14:57 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2018 14:14:57 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała XXXVI/229/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok


Uchwała XXXVI.229.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 715

Dodany 24.10.2018 09:54:39 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.10.2018 09:54:39 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: