Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. nr ewid. 32/4 obręb geodezyjny Rosocha, gm. Będków, pow. tomaszowski

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. nr ewid. 32/4 obręb geodezyjny Rosocha, gm. Będków, pow. tomaszowski


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej ....pdf

Wyświetlony: 755

Dodany 17.10.2018 11:35:45 przez Magdalena Filipiak

Autor dokumentu Magdalena Filipiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2018 11:35:45 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego szczegółowego korzystania z wód.


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego szczegółowego korzystania z wód.pdf

Wyświetlony: 714

Dodany 30.04.2020 12:37:09 przez Grzegorz Heleniak

Autor dokumentu Grzegorz Heleniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2020 12:37:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę linii kablowej średniego napięcia zlokalizowanej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wolbórki (dz. nr ew. 304/1, 304/2, 361/7 - obręb Będków, 116, 32/2, 32/4, 32/3 obręb Kalinów, gm. Będków)


zwiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

Wyświetlony: 700

Dodany 04.05.2020 09:42:35 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2020 09:42:35 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: