Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Będków


Uchwała Nr XXXIII.210.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 554

Dodany 06.07.2018 11:11:32 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2018 11:11:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/211/18 Rady gminy w Będkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr XXXIII.211.18 Rady gminy w Będkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego .......pdf

Wyświetlony: 535

Dodany 06.07.2018 11:41:21 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2018 11:41:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Będków


Uchwała Nr XXXIII.212.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 666

Dodany 06.07.2018 11:46:56 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2018 11:46:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży ..........pdf

Wyświetlony: 560

Dodany 06.07.2018 11:55:49 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2018 11:55:49 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: