Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/197/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

 
uchwala_XXXIX-197.pdf

Wyświetlony: 1025

Dodany 10.04.2014 13:00:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:00:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/198/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będków.

 
uchwala_XXXIX-198.pdf

Wyświetlony: 944

Dodany 10.04.2014 13:05:26 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:05:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/199/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2014.

 
uchwala_XXXIX-199.pdf

Wyświetlony: 788

Dodany 10.04.2014 13:10:19 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:10:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/200/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Będków.

 
uchwala_XXXIX-200.pdf

Wyświetlony: 776

Dodany 10.04.2014 13:28:21 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:28:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/201/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 
uchwala_XXXIX-201.pdf

Wyświetlony: 1076

Dodany 10.04.2014 13:36:30 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:36:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/202/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 
uchwala_XXXIX-202.pdf

Wyświetlony: 772

Dodany 10.04.2014 13:39:53 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:39:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/203/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata" 2014-2020.

 
uchwala_XXXIX-203.pdf

Wyświetlony: 1008

Dodany 10.04.2014 13:45:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:45:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/204/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup poisłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 
uchwala_XXXIX-204.pdf

Wyświetlony: 997

Dodany 10.04.2014 13:58:59 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:58:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/205/2014 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach Działania ,,Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. ."Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia".

 
uchwala_XXXIX-205.pdf

Wyświetlony: 794

Dodany 10.04.2014 14:15:19 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 14:15:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/206/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

 
uchwala_XXXIX-206.pdf

Wyświetlony: 952

Dodany 10.04.2014 14:26:26 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 14:26:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/207/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_XXXIX-207.pdf

Wyświetlony: 1030

Dodany 14.04.2014 13:25:48 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.04.2014 13:25:48 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

12.07.2024 12:31

Petycja w sprawie zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:30

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:29

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:28

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:27

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

04.07.2024 14:07

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Będkowie w dniu 26 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wioletta Hetman Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: