Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/90/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.


Uchwała.XII.90.19.2019-12-30..pdf

Wyświetlony: 1633

Dodany 07.01.2020 17:15:16 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:15:16 przez

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwala nr XII/91/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam


Uchwała.XII.91.19..pdf

Wyświetlony: 1348

Dodany 07.01.2020 17:17:53 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:17:53 przez

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/92/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.


Uchwała.XII.93.19.2019-12-30..pdf

Wyświetlony: 1591

Dodany 07.01.2020 17:19:44 przez Jaroslaw Błoch

Autor dokumentu Jaroslaw Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:19:44 przez

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/93/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie współpracy Gminy Będków z Gminami Moszczenica, Ujazd, Lelów, Czarnocin oraz Powiatem Piotrkowskim.


Uchwała.XII.93.19.2019-12-30..pdf

Wyświetlony: 1036

Dodany 07.01.2020 17:21:30 przez Jaroslaw Błoch

Autor dokumentu Jaroslaw Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:21:30 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Będków.


Uchwała.XII.94.19.pdf

Wyświetlony: 913

Dodany 07.01.2020 17:22:46 przez Jaroslaw Błoch

Autor dokumentu Jaroslaw Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:22:46 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/95/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych


Uchwała.XII.95.19.2019-12-30.pdf

Wyświetlony: 1257

Dodany 07.01.2020 17:23:57 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:23:57 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/96/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029


uchwała XII.96.19.pdf

Wyświetlony: 1041

Dodany 07.01.2020 17:25:10 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:25:10 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwala nr XII/97/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedków na rok 2020


Uchwała.XII.97.19.pdf

Wyświetlony: 907

Dodany 07.01.2020 17:26:31 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:26:31 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/98/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029.


uchwała XII.98.19.pdf

Wyświetlony: 1124

Dodany 07.01.2020 17:27:43 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:27:43 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XII/99/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na rok 2019


uchwała.XII.99.19.pdf

Wyświetlony: 962

Dodany 07.01.2020 17:29:19 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2020 17:29:19 przez

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: