Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.74.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na latra 2016 - 2029


Zarządzenie Nr 0050.74. 2015 Wójta Gminy Bedków z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016 - 2029.docx

Wyświetlony: 834

Dodany 01.12.2015 14:43:48 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2015 14:43:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 12 listopada 2016 roku w sprawie: Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2016 - projekt budżetu z załącznikami


Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 12 listopada 2016 r. w sprawie Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2016 - projekt budżetu z załącznikami.docx

Wyświetlony: 819

Dodany 01.12.2015 10:47:48 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2015 10:47:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.74.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na latra 2016 - 2029


Zarządzenie Nr 0050.74. 2015 Wójta Gminy Bedków z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016 - 2029.docx

Wyświetlony: 814

Dodany 01.12.2015 14:56:03 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2015 14:56:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2016.docx

Wyświetlony: 648

Dodany 01.12.2015 15:16:55 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2015 15:16:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.76.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie Autokorekty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016 - 2029


Zarządzenie Nr 0050.76.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie Autokorekty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016 - 2029.docx

Wyświetlony: 660

Dodany 01.12.2015 15:52:23 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2015 15:52:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Będków z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2016.docx

Wyświetlony: 735

Dodany 01.12.2015 16:09:17 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2015 16:09:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V.139.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków


Uchwała nr V.139.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków.docx

Wyświetlony: 907

Dodany 29.12.2015 13:09:10 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2015 13:09:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V.140.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2016 rok


Uchwała nr V.140.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetowym Gminy Bedków na 2016 rok.docx

Wyświetlony: 777

Dodany 29.12.2015 13:23:24 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2015 13:23:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V.141.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2016 roku


Uchwała Nr V.141.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2016 roku.pdf

Wyświetlony: 852

Dodany 29.12.2015 13:39:19 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2015 13:39:19 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: