Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Sprawozdanie za rok 2021


Wyświetlony: 1117

Dodany 31.05.2022 17:00:57 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.05.2022 17:01:58 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Otwarty Konkurs Ofert dla Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie Nr 8/2022 z dn. 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2022 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie - praca w Komisji Konkursowej, formularz zgłoszenia.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o rachunku bankowym

Oświadczenie o postępowaniu sądowym

Wyświetlony: 1556

Dodany 11.02.2022 13:56:32 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2022 13:58:06 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Otwarty Konkurs Ofert dla Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie Nr 1/2022 z dn. 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2022 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie - praca w Komisji Konkursowej, formularz zgłoszenia.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o rachunku bankowym

Oświadczenie o postępowaniu sądowym


Wyświetlony: 1629

Dodany 11.01.2022 13:27:37 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2022 13:32:38 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 4 listopada 2021r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Formularz zgłoszeń uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie.Wyświetlony: 1730

Dodany 04.11.2021 13:51:23 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.11.2021 13:54:59 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: