Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIV/113/20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.


uchwała nr XIV.113.20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych..pdf

Wyświetlony: 2506

Dodany 08.05.2020 10:29:08 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 10:29:08 przez

Historia zmian [7]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIV/114/20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


uchwała nr XIV.114.20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf

Wyświetlony: 795

Dodany 08.05.2020 10:55:36 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 10:55:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIV/115/20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będków”.


uchwała nr XIV.115.20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie 'Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będków'.pdf

Wyświetlony: 888

Dodany 08.05.2020 10:57:20 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 10:57:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIV/116/20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie w sprawie współpracy Gminy Będków z Gminami Moszczenica, Ujazd, Lelów, Czarnocin, Powiatem Piotrkowskim oraz Powiatem Ostrowskim.


uchwała nr XIV.116.20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie współpracy Gminy Będków z Gminami Moszczenica, Ujazd, Lelów, Czarnocin, Powiatem Piotrkowskim oraz Powiatem Ostrowskim..pdf

Wyświetlony: 1382

Dodany 08.05.2020 10:59:29 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 10:59:29 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIV/117/20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.


uchwała nr XIV.117.20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok..pdf

Wyświetlony: 796

Dodany 08.05.2020 11:06:20 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 11:06:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIV/118/20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Będków za 2019 rok.


uchwała nr XIV.118.20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Będków za 2019 rok..pdf

Wyświetlony: 868

Dodany 08.05.2020 11:07:54 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 11:07:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIV/119/20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie.


uchwała nr XIV.119.20 z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr III1718 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty....pdf

Wyświetlony: 792

Dodany 08.05.2020 11:10:30 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 11:10:30 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: