Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/45/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Bądźmy aktywni" w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ...

Uchwała Nr X/45/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Bądźmy aktywni" w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ...
uchwala_X-45.doc

Wyświetlony: 742

Dodany 31.08.2011 11:52:35 przez Krystyna Papiewska

Autor dokumentu Krystyna Papiewska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2011 11:52:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będków za I półrocze

Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będków za I półrocze
uchwala_X-44.doc

Wyświetlony: 639

Dodany 31.08.2011 12:20:22 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2011 12:20:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/43/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2011-2014

Uchwała Nr X/43/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2011-2014
uchwala_X-43.doc

Wyświetlony: 646

Dodany 31.08.2011 12:36:37 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2011 12:36:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/42/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr X/42/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
uchwala_X-42.doc

Wyświetlony: 625

Dodany 31.08.2011 13:06:42 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2011 13:06:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/41/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2010 r.

Uchwała Nr X/41/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2010 r.
uchwala_X-41.doc

Wyświetlony: 659

Dodany 31.08.2011 13:26:39 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2011 13:26:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/40/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Bedków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2010

Uchwała Nr X/40/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Bedków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2010
uchwala_X-40.doc

Wyświetlony: 704

Dodany 31.08.2011 13:46:09 przez Marzanna Jagiełło

Autor dokumentu Marzanna Jagiełło

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2011 13:46:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/39/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.

Uchwała Nr X/39/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
uchwala_X-39.doc

Wyświetlony: 714

Dodany 31.08.2011 14:03:04 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2011 14:03:04 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: