Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwala Nr XXI/123/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


uchwala-XXI-123-16.pdf

Wyświetlony: 694

Dodany 09.01.2017 13:51:53 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 13:51:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/124/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków


uchwala-XXI-124-16.pdf

Wyświetlony: 997

Dodany 09.01.2017 14:06:04 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:06:04 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie


uchwala-XXI-125-16.pdf

Wyświetlony: 552

Dodany 09.01.2017 14:19:03 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:19:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/126/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad sfinansowania zadań z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków w roku 2017


uchwala-XXI-126-16.pdf

Wyświetlony: 537

Dodany 09.01.2017 14:22:44 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:22:44 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/127/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Będków własności nieruchomości położonej w Łaknarzu


uchwala-XXI-127-16.pdf

Wyświetlony: 727

Dodany 09.01.2017 14:29:55 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:29:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na I półrocze 2017 r.


uchwala-XXI-128-16.pdf

Wyświetlony: 546

Dodany 09.01.2017 14:32:41 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:32:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/131/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5


uchwala-XXI-131-16.pdf

Wyświetlony: 683

Dodany 09.01.2017 14:38:10 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:38:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok


uchwala-XXI-132-16.pdf

Wyświetlony: 683

Dodany 09.01.2017 14:41:52 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:41:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029


uchwala-XXI-133-16.pdf

Wyświetlony: 738

Dodany 09.01.2017 14:44:22 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2017 14:44:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok


uchwala-XXI-129-16.pdf

Wyświetlony: 742

Dodany 24.01.2017 15:55:53 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2017 15:55:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029


uchwala-XXI-130-16.pdf

Wyświetlony: 562

Dodany 24.01.2017 16:00:14 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2017 16:00:14 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: