Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 18 października 2019r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.


78_uchwala_lawnicy.pdf

Wyświetlony: 943

Dodany 25.10.2019 13:19:58 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2019 13:19:58 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 18 października 2019r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Będków zaliczonych do sektora finansów publicznych


79_uchwala_cuw.pdf

Wyświetlony: 778

Dodany 25.10.2019 13:21:59 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2019 13:21:59 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 18 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029


80_uchwala_wpf.pdf

Wyświetlony: 535

Dodany 25.10.2019 13:22:50 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2019 13:22:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 18 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2019 rok


81_uchwala_budzet.pdf

Wyświetlony: 645

Dodany 25.10.2019 13:25:59 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2019 13:25:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 18 października 2019r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Będków


82_uchwala_dotacja.pdf

Wyświetlony: 671

Dodany 25.10.2019 13:26:38 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2019 13:26:38 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: