Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć z socjoterapii"


a.zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Wyświetlony: 2932

Dodany 26.02.2019 14:50:51 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2019 14:50:51 przez

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja dodatkowa


Informacja dodatkowa.pdf

Wyświetlony: 808

Dodany 15.05.2019 17:00:19 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 17:00:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.


Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 816

Dodany 15.05.2019 16:54:36 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:54:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.


Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 824

Dodany 15.05.2019 16:46:09 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:46:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.


Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 872

Dodany 15.05.2019 16:39:10 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:39:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będków – ogłoszenie wraz załącznikami


a. Ogłoszenie.pdf

Wyświetlony: 7329

Dodany 11.09.2019 09:59:59 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 09:59:59 przez

Historia zmian [28]

Zadaj pytanie Drukuj

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA


ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania.pdf

Wyświetlony: 1143

Dodany 19.09.2019 14:56:41 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2019 14:56:41 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzona na dzień 31.12.2018 r.


Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 800

Dodany 15.05.2019 16:32:24 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:32:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.


Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 926

Dodany 15.05.2019 16:26:17 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:26:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzona na dzień 31.12.2018 r.


Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzona na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 811

Dodany 15.05.2019 16:21:09 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:21:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Będków sporządzony na dzień 31.12.2018 r.


Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Będków sporządzony na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 906

Dodany 15.05.2019 16:11:37 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:11:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.


Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r..pdf

Wyświetlony: 806

Dodany 15.05.2019 16:03:43 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 16:03:43 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: