Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012|

 
PROJEKT_zalaczni_przestawiono_.doc

Wyświetlony: 785

Dodany 20.12.2011 14:56:52 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2011 14:56:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Załącznik Nr 1 do Projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 
Zalacznik1.doc_cz.doc

Wyświetlony: 766

Dodany 20.12.2011 15:03:10 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2011 15:03:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.69.2011 Wójta Gminy Będków z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie formy i trminu przeprowadzenia z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami .....

 
zarzadzenie_69.doc

Wyświetlony: 673

Dodany 20.12.2011 14:43:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2011 14:43:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 
PROJEKT_zalaczni_przestawiono_.doc

Wyświetlony: 770

Dodany 20.12.2011 15:28:15 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2011 15:28:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Załącznik do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 
Zalacznik1.doc_cz.doc

Wyświetlony: 806

Dodany 20.12.2011 15:36:12 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2011 15:36:12 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Formularz zgłoszeń uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie

 
Formularz_zgloszen_uwag_i_opinii_dotyczacych_projektu_uchwaly_Rady_Gminy_w_Bedkowie.doc

Wyświetlony: 672

Dodany 20.12.2011 15:45:09 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2011 15:45:09 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: