Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wyciąg z pisma Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. Nr DKO-V.5030.1.2019, kierowanego do Prezesów Sądów Okręgowych w sprawie wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Wyciąg z pisma Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. Nr DKO-V.5030.1.2019, kierowanego do Prezesów Sądów Okręgowych w sprawie wyborów ławników na kadencję 2020-2023


Wyciąg z pisma Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. ......pdf

Wyświetlony: 676

Dodany 10.05.2019 10:40:18 przez Stanisław Tomasik

Autor dokumentu Stanisław Tomasik

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 10:40:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf

Wyświetlony: 796

Dodany 07.06.2019 13:16:03 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 13:16:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika


Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf

Wyświetlony: 648

Dodany 07.06.2019 13:21:29 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 13:21:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenie - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego


Oświadczenie - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.pdf

Wyświetlony: 630

Dodany 07.06.2019 13:25:42 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 13:25:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej


Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

Wyświetlony: 689

Dodany 07.06.2019 13:27:36 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 13:27:36 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: