Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego \"upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2008 r. w gminie Będków\" w okresie od 31.03.2008 r. do 31.12.2008 r. określonego w umowie z dnia 31 marca 2008 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego \"upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2008 r. w gminie Będków\" w okresie od 31.03.2008 r. do 31.12.2008 r. określonego w umowie z dnia 31 marca 2008 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego "upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2008 r. w gminie Będków" w okresie od 31.03.2008 r. do 31.12.2008 r. określonego w umowie z dnia 31 marca 2008 r.

Sprawozdanie końcowe

 


Wyświetlony: 608

Dodany 30.01.2009 12:44:33 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2009 12:44:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu dotyczącego wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na rok 2012 pod nazwą "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w zakresie koszykówki dziewcząt".

 
sprawozdanie_Apis.pdf

Wyświetlony: 600

Dodany 30.01.2013 13:27:44 przez Renata Rechcińska

Autor dokumentu Renata Rechcińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2013 13:27:44 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: