Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/156/10 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku.

 Uchwała Nr XXXIII/156/10 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku.
program__wspolp.doc

Wyświetlony: 674

Dodany 01.02.2010 15:30:27 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.02.2010 15:30:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2010 r.

 Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2010 r.
konkurs_kultura.doc

Wyświetlony: 800

Dodany 02.02.2010 08:39:38 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2010 08:39:38 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0151/1/10 Wójta Gminy Będków z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

 Zarządzenie Nr 0151/1/10 Wójta Gminy Będków z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zarzadzenie_nr_0151_1_10.doc

Wyświetlony: 849

Dodany 02.02.2010 10:45:05 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2010 10:45:05 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o wyborze oferty o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. w zakresie upowaszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Będków


LKS_2010_-_OGLOSZENIE_O_WYBORZE_OFERTY.doc

Wyświetlony: 843

Dodany 16.03.2010 12:28:19 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2010 12:28:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego "upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. w gminie Będków" w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r. określonego w umowie z dnia 19 marca 2010 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego "upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. w gminie Będków" w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r. określonego w umowie z dnia 19 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE_KONCOWE_LKS_2010.doc

Wyświetlony: 838

Dodany 27.01.2011 07:35:04 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.01.2011 07:35:04 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: