Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

 
uchwala_XXVIII-142.pdf

Wyświetlony: 740

Dodany 21.05.2013 11:08:48 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:08:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/143/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Będków działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
uchwala_XXVIII-143.pdf

Wyświetlony: 588

Dodany 21.05.2013 11:17:17 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:17:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/144/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków.

 
uchwala_XXVIII-144.pdf

Wyświetlony: 671

Dodany 21.05.2013 11:24:52 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:24:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/145/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

 
uchwala_XXVIII-145.pdf

Wyświetlony: 542

Dodany 21.05.2013 11:29:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:29:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/146/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Inowłódz w związku z pożarem komunalnego budynku mieszkalnego nr 6 w Konewce.

 
uchwala_XXVIII-146.pdf

Wyświetlony: 597

Dodany 21.05.2013 11:34:36 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:34:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Będków, a Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu.

 
uchwala_XXVIII-147.pdf

Wyświetlony: 540

Dodany 21.05.2013 11:39:20 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:39:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/148/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

 
uchwala_XXVIII-148.pdf

Wyświetlony: 733

Dodany 21.05.2013 11:48:22 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:48:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/149/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2013-2020.

 
uchwala_XXVIII-149.pdf

Wyświetlony: 670

Dodany 21.05.2013 11:53:37 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:53:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/150/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko-ORLIK 2012'' przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie.

 
uchwala_XXVIII-150.pdf

Wyświetlony: 520

Dodany 21.05.2013 11:57:59 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:57:59 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: