Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego dotyczące rozbudowy drogi 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na działkach i częściach działek o nr. ewid.447,449,488,487/1 w obrębie 0010 -Prażki, gmina Będków

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego dotyczące rozbudowy drogi 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na działkach i częściach działek o nr. ewid.447,449,488,487/1 w obrębie 0010 -Prażki, gmina Będków

Pobierz plik


Wyświetlony: 4006

Dodany 20.10.2022 08:35:25 przez Mariusz Świderski

Autor dokumentu Mariusz Świderski

Ważny do: 03.11.2022

Ostatnia modyfikacja:20.10.2022 08:35:25

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ''Rozbudowa stacji demontażu pojazdów E85 wraz z przeniesieniem Punktu Skupu Odpadów w miejscowości Kalinów 28 realizowaną przez Caban Recykling Sp. z o.o.''

 


Wyświetlony: 154

Dodany 02.09.2020 09:39:25 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: 02.09.2020

Ostatnia modyfikacja:02.09.2020 09:39:25

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: