Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/174/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
uchwala_XXXV-174.pdf

Wyświetlony: 500

Dodany 15.11.2013 11:14:24 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:14:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/175/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Będków w 2014 r.

 
uchwala_XXXV-175.pdf

Wyświetlony: 611

Dodany 15.11.2013 11:17:19 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:17:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/176/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 
uchwala_XXXV-176.pdf

Wyświetlony: 703

Dodany 15.11.2013 11:21:39 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:21:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/177/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 
uchwala_XXXV-177.pdf

Wyświetlony: 696

Dodany 15.11.2013 11:24:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:24:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/178/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie.

 
uchwala_XXXV-178.pdf

Wyświetlony: 581

Dodany 15.11.2013 11:27:35 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:27:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/179/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 
uchwala_XXXV-179.pdf

Wyświetlony: 546

Dodany 15.11.2013 11:54:12 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:54:12 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/182/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Będków''.

 
uchwala_XXXV-182.pdf

Wyświetlony: 500

Dodany 15.11.2013 11:58:55 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:58:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/180/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 07 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

 
uchwala_XXXV-180.pdf

Wyświetlony: 565

Dodany 21.11.2013 14:11:55 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.11.2013 14:11:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/181/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_XXXV-181.pdf

Wyświetlony: 503

Dodany 21.11.2013 14:30:17 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.11.2013 14:30:17 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: