Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/115/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/115/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/115/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego gminy Będków na rok 2009

Uchwała Nr XXI/115/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.


Wyświetlony: 929

Dodany 11.02.2009 09:10:04 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2009 09:10:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/117/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/117/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/117/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

Uchwała Nr XXI/117/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.


Wyświetlony: 944

Dodany 11.02.2009 09:34:00 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2009 09:34:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/118/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/118/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/118/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 r.

Uchwała Nr XXI/118/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

 


Wyświetlony: 980

Dodany 11.02.2009 10:38:37 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2009 10:38:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/119/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/119/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/119/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez utworzenie nowej komórki organizacyjnej

Uchwała Nr XXI/119/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

 


Wyświetlony: 934

Dodany 11.02.2009 13:06:37 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2009 13:06:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/120/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/120/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/120/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Uchwała Nr XXI/120/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.


Wyświetlony: 937

Dodany 11.02.2009 13:18:36 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2009 13:18:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXI/116/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/116/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXI/116/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXI/116/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009 r.


Wyświetlony: 961

Dodany 11.02.2009 13:37:14 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2009 13:37:14 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: