Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIII/111/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Będków

 
uchwala_XXIII-111.pdf

Wyświetlony: 654

Dodany 30.08.2012 16:05:48 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2012 16:05:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Będków

 
uchwala_XXIII-111.pdf

Wyświetlony: 637

Dodany 30.08.2012 16:09:35 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2012 16:09:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIV/112/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 
uchwala_XXIII-112.pdf

Wyświetlony: 535

Dodany 30.08.2012 16:15:55 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2012 16:15:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIV/113/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2012-2018

 
uchwala_XXIII-113.pdf

Wyświetlony: 676

Dodany 30.08.2012 16:32:57 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2012 16:32:57 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIV/114/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Będków

 
uchwala_XXIII-114.pdf

Wyświetlony: 669

Dodany 30.08.2012 16:47:51 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2012 16:47:51 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: