Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Kuropatwa'' w sezonie 2023/2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Kuropatwa" w sezonie 2023/2024


Wyświetlony: 392

Dodany 13.10.2023 08:53:58 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.10.2023 08:55:10 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Gospodarz'' w sezonie 2023/2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Gospodarz" w sezonie 2023/2024


Wyświetlony: 258

Dodany 03.10.2023 07:44:37 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.10.2023 07:44:37 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Szarak'' w sezonie 2023/2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Szarak" w sezonie 2023/2024


Wyświetlony: 268

Dodany 26.09.2023 15:59:56 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.09.2023 15:59:56 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Bielik'' w sezonie 2023/2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Bielik" w sezonie 2023/2024


Wyświetlony: 279

Dodany 19.09.2023 14:41:37 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2023 14:41:37 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz adresów korespondencyjnych do kół łowieckich.

 
Kola_Lowieckie_informacja.pdf

Wyświetlony: 620

Dodany 12.01.2015 13:52:58 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2015 13:52:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz adresów korespondencyjnych do kół łowieckich, stan na dzień 28 kwietnia 2016 r.


Adresy korespondencyjne kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie gminy Będków wraz z telefonami do osób pełniących funkcje w zarządzie koła.pdf

Wyświetlony: 790

Dodany 28.04.2016 14:16:44 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 14:16:44 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja dla mieszkańców Gminy Będków w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BĘDKÓW

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Będków informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Będków – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Będków w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Będków w zakładce „Ochrona Środowiska - Łowiectwo”.


a. Informacje dla sołtysów w sprawie szacowania szkód łowieckich.pdf

Wyświetlony: 1389

Dodany 10.05.2018 12:02:30 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2018 12:02:30 przez

Historia zmian [3]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: