Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie Gminy Będków za rok 2020

Raport

Informacja o zgłoszeniu do debaty nad raportem o stanie Gminy Będków
Informacja o zgłoszeniu do debaty nad raportem o stanie Gminy Będków - zmiana terminu


Wyświetlony: 4578

Dodany 01.06.2021 15:33:30 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2021 11:07:42 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowie


zalacznik nr 1 - oferta.doc

Wyświetlony: 2970

Dodany 18.06.2020 15:15:54 przez OSP Będków

Autor dokumentu OSP Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2020 15:15:54 przez

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.


Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r..pdf

Wyświetlony: 776

Dodany 09.07.2020 12:30:48 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:30:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Będków sporządzony na dzień 31.12.2019r.


BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Będków sporządzony na dzień 31.12.2019r..pdf

Wyświetlony: 916

Dodany 09.07.2020 12:34:41 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:34:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja dodatkowa


Informacja dodatkowa Gmina (1).pdf

Wyświetlony: 1201

Dodany 09.07.2020 12:37:10 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:37:10 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.


Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r..pdf

Wyświetlony: 905

Dodany 09.07.2020 12:38:22 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:38:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2019 r.


Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2019 r..pdf

Wyświetlony: 803

Dodany 09.07.2020 12:40:34 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:40:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.


Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r..pdf

Wyświetlony: 814

Dodany 09.07.2020 12:43:19 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:43:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.


Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r...pdf

Wyświetlony: 889

Dodany 09.07.2020 12:50:30 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:50:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2019 r.


Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2019 r...pdf

Wyświetlony: 763

Dodany 09.07.2020 12:52:09 przez Skarbnik Gminy Będków

Autor dokumentu Skarbnik Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2020 12:52:09 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: