Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Będków nr OŚ.6220.1.2022 z dn. 28.11.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie-Obwieszczenie 


Wyświetlony: 527

Dodany 28.11.2022 15:27:23 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.11.2022 15:27:23 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Będków nr OŚ.6220.2.2022 z dn. 07.11.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 931

Dodany 07.11.2022 11:03:58 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2022 11:06:04 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 113,114,122,124,192 e obrębie Ewcin, gmina Będków

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 734

Dodany 09.09.2022 11:05:12 przez Małgorzata Nowakowska

Autor dokumentu Małgorzata Nowakowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.09.2022 11:05:12 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 1508E w miejscowości Remiszewice

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 740

Dodany 02.09.2022 12:36:20 przez Małgorzata Nowakowska

Autor dokumentu Małgorzata Nowakowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.09.2022 12:36:20 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki – Łaznów”, dla którego została wydana decyzja Nr 24/2016 z 30 września 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 663

Dodany 21.07.2022 12:46:23 przez Małgorzata Nowakowska

Autor dokumentu Małgorzata Nowakowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.07.2022 12:46:23 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Teodorów.

 
Obwieszczenie_o_rozpoczeciu_procedury_udzialu_spoleczenstwa_w_postepowaniu_w_sprawie_wydania_decyzji_srodowiskowej_dla_przedsiewziecia_polegajacego_na_budowie_elektrowni_wiatrowej_w_miejscowosci_Teodorow.pdf

Wyświetlony: 761

Dodany 18.09.2013 11:23:04 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2013 11:23:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Teodorów.

 
obwieszczenie_elektrownia_wiatrowa.pdf

Wyświetlony: 682

Dodany 25.02.2014 11:09:46 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2014 11:09:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji w miejscowości Kalinów, dz. nr ew. 273 obręb Kalinów, gm. Będków.

 
obwieszczenie_udzial_spoleczenstwa.pdf

Wyświetlony: 665

Dodany 27.03.2015 11:09:15 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 11:09:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW w miejscowości Michałów, działka nr 88 oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej drogowo - budowlanej i elektroenergetycznej na działkach: 88 - obręb Michałów, 146 - obręb Teodorów, 163 - obręb Teodorów, 168/1 - obręb Prażki, 169 - obręb Prażki.

 
obwieszczenie_rokiciny.pdf

Wyświetlony: 686

Dodany 30.06.2015 15:02:58 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.06.2015 15:02:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Będków Kolonia, dz. nr ew. 210, 211, 212 obręb Będków, gm. Będków


Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej ...docx

Wyświetlony: 878

Dodany 21.07.2015 12:41:30 przez Krych Justyna

Autor dokumentu Krych Justyna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.07.2015 12:41:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 337 i 336 (obręb 0006 Gutków) położonej w miejscowości Magdalenka, gm. Będków


Obwieszczenie 23.09.2015.pdf

Wyświetlony: 721

Dodany 23.09.2015 13:46:54 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2015 13:46:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji w miejscowości Kalinów, dz. nr ew. 273 obręb Kalinów, gm. Będków


obwieszczenie z dnia 30 lipca 2015 roku.pdf

Wyświetlony: 952

Dodany 30.07.2015 09:22:30 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.07.2015 09:22:30 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Będków Kolonia, dz. nr ew. 210, 211, 212 obręb Będków, gm. Będków


obwieszczenie na bip.pdf

Wyświetlony: 688

Dodany 08.10.2015 09:22:28 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.10.2015 09:22:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 337 i 336 (obręb 0006 Gutków) położonej w miejscowości Magdalenka, gm. Będków


Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ploegającego na Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej ....docx

Wyświetlony: 981

Dodany 29.12.2015 09:41:22 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2015 09:41:22 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - obory oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko - składowego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 511/1 i 512 (obręb 0010 Prażki) położonej w miejscowości Prażki, gm. Będków


obwieszczenie udział.pdf

Wyświetlony: 834

Dodany 30.06.2016 14:01:47 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.06.2016 14:01:47 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie zdolności demontażu pojazdów przez stację demontażu pojazdów E85 w miejscowości Kalinów


Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia Zwiększenie zdolności demontażu pojazdów E85 w miejscowości Kalinów ....pdf

Wyświetlony: 674

Dodany 19.12.2018 08:52:52 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 08:52:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego"' zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 336, 337 obręb 0006 Gutków, gm. Będków

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego"' zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 336, 337 obręb 0006 Gutków, gm. Będków

 


Obwieszczenie o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ....pdf

Wyświetlony: 841

Dodany 14.03.2019 13:07:43 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.03.2019 13:07:43 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania w tym przeładunku złomu na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 164/2 i 1220 obręb Będków, gm. Będków


Obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 758

Dodany 05.08.2020 10:33:31 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.08.2020 10:33:31 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: