Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/221/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będków za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Będków

Uchwała Nr XXXV/221/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będków za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Będków


Uchwała Nr XXXV.221.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będków za ....pdf

Wyświetlony: 716

Dodany 19.09.2018 16:32:56 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2018 16:32:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/222/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.


Uchwała Nr XXXV.222.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r..pdf

Wyświetlony: 713

Dodany 19.09.2018 16:37:23 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2018 16:37:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/223/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029


Uchwała Nr XXXV.223.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029.pdf

Wyświetlony: 794

Dodany 19.09.2018 16:42:51 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2018 16:42:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/224/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej


Uchwała Nr XXXV.224.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf

Wyświetlony: 818

Dodany 07.06.2019 13:40:12 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 13:40:12 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXV/225/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na II półrocze 2018 r.


Uchwała Nr XXXV.225.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji ......pdf

Wyświetlony: 722

Dodany 07.06.2019 13:44:19 przez Andrzeja Legieziński

Autor dokumentu Andrzeja Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 13:44:19 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: