Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
uchwala_V-20.doc

Wyświetlony: 694

Dodany 10.03.2011 09:01:39 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2011 09:01:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierunków działania Wójta Gminy w zakresie realizacji inwestycji

Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierunków działania Wójta Gminy w zakresie realizacji inwestycji
uchwala_V-21.doc

Wyświetlony: 759

Dodany 10.03.2011 09:14:56 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2011 09:14:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołanie RadySpołecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołanie RadySpołecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie
uchwala_V-22.doc

Wyświetlony: 749

Dodany 10.03.2011 11:19:14 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2011 11:19:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
uchwala_V-23.doc

Wyświetlony: 734

Dodany 10.03.2011 11:27:23 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2011 11:27:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
uchwala_V-24.doc

Wyświetlony: 652

Dodany 10.03.2011 11:30:02 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2011 11:30:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie

Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie
uchwala_V-25.doc

Wyświetlony: 645

Dodany 10.03.2011 11:44:36 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2011 11:44:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
uchwala_V-17_a.pdf

Wyświetlony: 649

Dodany 25.03.2011 09:53:44 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2011 09:53:44 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie; trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Będków

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie; trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Będków
uchwala_V-19_pdf.pdf

Wyświetlony: 673

Dodany 25.03.2011 10:09:53 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2011 10:09:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Będków z Gminami: Ujazd, Budziszewice, Będków, Czarnocin, Moszczenica, Grabica, Tuszyn ....

Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Będków z Gminami: Ujazd, Budziszewice, Będków, Czarnocin, Moszczenica, Grabica, Tuszyn ....
uchwala_V-26.doc

Wyświetlony: 659

Dodany 29.06.2011 16:24:09 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.06.2011 16:24:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2011-2014

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2011-2014
uchwala_V-18.doc

Wyświetlony: 657

Dodany 02.09.2011 12:27:14 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.09.2011 12:27:14 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: