Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.

 
Rb-NDS_kwartalne_sprawozdanie_o_nadwyzce_-_deficycie.pdf

Wyświetlony: 675

Dodany 24.04.2015 08:32:58 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2015 08:32:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.

 
Rb-N_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_naleznosci_oraz_wybranych_aktywow_finansowych.pdf

Wyświetlony: 788

Dodany 24.04.2015 08:35:36 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2015 08:35:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.

 
Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan_wedlug_tytulow_dluznych_oraz_poreczen_i_gwarancji.pdf

Wyświetlony: 764

Dodany 24.04.2015 08:39:51 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2015 08:39:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.

 
Rb-28S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_wydatkow_budzetowych.pdf

Wyświetlony: 705

Dodany 24.04.2015 08:43:22 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2015 08:43:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.

 
Rb-27S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodow_budzetowych.pdf

Wyświetlony: 833

Dodany 24.04.2015 08:46:53 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2015 08:46:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku


Rb-N II kwartał 2015.pdf

Wyświetlony: 798

Dodany 15.09.2015 14:39:58 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2015 14:39:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-Z kwatalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku


Rb-Z II kwartał 2015.pdf

Wyświetlony: 709

Dodany 15.09.2015 14:42:55 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2015 14:42:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015


Rb-NDS od początku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf

Wyświetlony: 709

Dodany 16.09.2015 12:14:25 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 12:14:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2015


Rb-28S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf

Wyświetlony: 661

Dodany 16.09.2015 12:19:09 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 12:19:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015


Rb-27S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf

Wyświetlony: 728

Dodany 16.09.2015 12:22:19 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 12:22:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku


Rb-Z jst wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf

Wyświetlony: 779

Dodany 17.09.2015 08:48:25 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.09.2015 08:48:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku


Rb-N jst wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf

Wyświetlony: 777

Dodany 17.09.2015 09:02:35 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.09.2015 09:02:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok


Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.pdf

Wyświetlony: 817

Dodany 13.06.2016 12:09:55 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.06.2016 12:09:55 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: