Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przesdsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 197 obręb 003 Ceniawy"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przesdsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 197 obręb 003 Ceniawy"


Obwieszczenie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przesdięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą .....docx

Wyświetlony: 515

Dodany 25.07.2018 12:14:58 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.07.2018 12:14:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 197 obręb 003 Ceniawy"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 197 obręb 003 Ceniawy"


Obwieszczenie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przesdięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą .....docx

Wyświetlony: 569

Dodany 25.07.2018 12:33:02 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.07.2018 12:33:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej" na działce nr ewid. 471, obręb 0010 Prażki, gm. Będków

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej" na działce nr ewid. 471, obręb 0010 Prażki, gm. Będków


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia .....pdf

Wyświetlony: 641

Dodany 07.02.2019 13:20:11 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.02.2019 13:20:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 314, 315, 316 (obręb 0010) w miejscowości Prażki, Gmina Będków”.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ....pdf

Wyświetlony: 653

Dodany 25.07.2019 13:14:46 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.07.2019 13:14:46 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: