Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 050.10.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prawo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sporu


Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prawo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków w zakresie tworzenia.docx

Wyświetlony: 743

Dodany 07.03.2016 10:38:24 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2016 10:38:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia postępowania na udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na 2016 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu


Zarządzenie Nr 0050.4.2016.pdf

Wyświetlony: 706

Dodany 15.02.2016 12:37:35 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2016 12:37:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie określenia zakresu zadań i trybu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków w 2016 roku


Zarządzenie Nr 0050.5.2016.pdf

Wyświetlony: 594

Dodany 15.02.2016 12:40:28 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2016 12:40:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 050.10.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prawo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu


Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prawo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków ..........docx

Wyświetlony: 500

Dodany 07.03.2016 10:48:51 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2016 10:48:51 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: