Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 25.2017 Wójta Gminy Będków z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu przyjęcia rezygnacji sołtysa Sołectwa Brzustów i wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów


Zarządzenie Nr 25.2017 Wójta Gminy Będków z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu przyjęcia rezygnacji sołtysa Sołectwa Brzustów i wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów.pdf

Wyświetlony: 742

Dodany 05.07.2017 08:19:38 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2017 08:19:38 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Będków z dnia 12 września 2017 r w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów


Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Będków z dnia 12 września 2017 r w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów.jpg

Wyświetlony: 796

Dodany 12.09.2017 08:48:23 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.09.2017 08:48:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Będków z dnia 12 września 2017 r w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów


Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Bedków z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów.pdf

Wyświetlony: 638

Dodany 12.09.2017 08:56:43 przez Kołodziejczyk Lesław

Autor dokumentu Kołodziejczyk Lesław

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.09.2017 08:56:43 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Będków z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów


Zarządzenie Nr 34.2017 Wójta Gminy Będków z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzustów w celu wyboru sołtysa Sołectwa Brzustów..pdf

Wyświetlony: 648

Dodany 13.09.2017 08:05:08 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2017 08:05:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Będków z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich


Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Będków z dnia 05 marca 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf

Wyświetlony: 660

Dodany 05.03.2019 15:46:41 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.03.2019 15:46:41 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: