Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIII/122/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/122/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/122/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych samorządowi Gminy Będków

Uchwała Nr XXIII/122/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.


Wyświetlony: 657

Dodany 27.03.2009 15:46:13 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2009 15:46:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIII/123/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/123/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/123/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Będków

Uchwała Nr XXIII/123/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

 


Wyświetlony: 858

Dodany 27.03.2009 16:03:26 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2009 16:03:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIII/124/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/124/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/124/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XXIII/124/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

 


Wyświetlony: 657

Dodany 27.03.2009 16:13:13 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2009 16:13:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIII/125?09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/125?09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/125/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXIII/125/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.


Wyświetlony: 779

Dodany 27.03.2009 16:20:25 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2009 16:20:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIII/126?09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/126?09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/126/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XXIII/126/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.


Wyświetlony: 838

Dodany 27.03.2009 16:37:07 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2009 16:37:07 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIII/127/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/127/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/127/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wójta Gminy własności nieruchomości na poczet mienia gminy

Uchwała Nr XXIII/127/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 marca 2009 r.

 


Wyświetlony: 676

Dodany 27.03.2009 16:44:39 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2009 16:44:39 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: