Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVII/99/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.


uchwała XVII-99-16.pdf

Wyświetlony: 680

Dodany 07.06.2016 15:42:42 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2016 15:42:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVII/100/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2015


uchwała XVII-100-16.pdf

Wyświetlony: 782

Dodany 07.06.2016 15:49:25 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2016 15:49:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVII/101/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2015 r.


uchwała XVII-101-16.pdf

Wyświetlony: 618

Dodany 07.06.2016 15:52:51 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2016 15:52:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków


uchwała XVII-102-16.pdf

Wyświetlony: 786

Dodany 07.06.2016 15:57:52 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2016 15:57:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVII/103/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok


uchwała XVII-103-16.pdf

Wyświetlony: 720

Dodany 08.06.2016 14:17:23 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2016 14:17:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029


uchwała XVII-104-16.pdf

Wyświetlony: 691

Dodany 08.06.2016 14:20:19 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2016 14:20:19 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: