Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia postępowania na udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na 2011 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia postępowania na udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na 2011 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
Zarzadzenie_31.doc

Wyświetlony: 577

Dodany 29.06.2011 14:19:34 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.06.2011 14:19:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań i trybu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Będków w 2011 roku

Zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań i trybu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Będków w 2011 roku
do_BIP-u_wazne.doc

Wyświetlony: 725

Dodany 11.07.2011 17:08:08 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2011 17:08:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prawo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwoju sportu

Zarządzenie w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prawo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwoju sportu
zarzadzenie_wybor_oferty.doc

Wyświetlony: 682

Dodany 12.07.2011 15:15:15 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2011 15:15:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego "Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na rok 2011" w okresie od 19.07.2011 r. do 30.11.2011 r. określonego w umowie z dnia 19 lipca 2011 r.

 
Sprawozdanie_LKS1.doc

Wyświetlony: 573

Dodany 10.01.2012 14:34:53 przez Małgoprzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgoprzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2012 14:34:53 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: