Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV/213/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będkowie

Uchwała Nr XXXIV/213/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będkowie


Uchwała Nr XXXIV.213.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego ........pdf

Wyświetlony: 755

Dodany 24.08.2018 10:02:13 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 10:02:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV/214/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będkowie


Uchwała Nr XXXIV.214.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 848

Dodany 24.08.2018 10:08:18 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 10:08:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV/215/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Będków

Uchwała Nr XXXIV/215/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr XXXIV.215.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie .....pdf

Wyświetlony: 741

Dodany 24.08.2018 10:14:49 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 10:14:49 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV.216.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr XXXIV.216.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów .....pdf

Wyświetlony: 753

Dodany 24.08.2018 12:22:18 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 12:22:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV/217/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie współdziałania Gminy Będków z Gminami Moszczenica i Czarnocin zmienionej uchwałami nr XVI/98/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 maja 2016 r. i nr XXVIII/174/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/217/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie współdziałania Gminy Będków z Gminami Moszczenica i Czarnocin zmienionej uchwałami nr XVI/98/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 maja 2016 r. i nr XXVIII/174/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r.


Uchwała Nr XXXIV.217.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV.89.16 Rady Gminy w Będkowie z dnia .....pdf

Wyświetlony: 793

Dodany 24.08.2018 12:32:38 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 12:32:38 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV.218.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok


Uchwała Nr XXXIV.218.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 732

Dodany 24.08.2018 12:58:32 przez Andrzej Legieziski

Autor dokumentu Andrzej Legieziski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 12:58:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV/219/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXXIV/219/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029


Uchwała Nr XXXIV.219.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na ....pdf

Wyświetlony: 832

Dodany 24.08.2018 13:00:27 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 13:00:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIV/220/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Będków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXXIV/220/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Będków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Uchwała Nr XXXIV.220.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym...pdf

Wyświetlony: 771

Dodany 24.08.2018 13:12:46 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2018 13:12:46 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: