Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Będkowie w dniu 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/22/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 czerwca 2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Uchwała Nr III/23/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 czerwca 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Będków wraz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

Uchwała Nr III/24/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 czerwca 2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków.

Uchwała Nr III/25/24Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 czerwca 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ – GOZ w Będkowie Centrum Medycznego ,,Salus" za 2023 rok.

Uchwała Nr III/26/24 w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie Centrum Medycznego Salus.

Uchwała Nr III/27/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Będków na lata 2024-2034.

Uchwała Nr III/28/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 czerwca 2024w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2024 rok

Uchwała Nr III/29/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca24 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnym w roku kalendarzowym, w którym kończą 6.

Uchwała Nr III/30/24 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2024 w spr. zmiany uchwały Nr XLIII33724 RG w Będkowie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/337/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych


Wyświetlony: 442

Dodany 04.07.2024 13:38:13 przez Wioletta Hetman

Autor dokumentu Wioletta Hetman

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2024 14:07:37 przez Wioletta Hetman

Historia zmian [12]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w Będkowie w dniu 28 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/8/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków

Uchwała Nr II/9/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr II/10/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII33724 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr II/11/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników

Uchwała Nr II/12/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr II/13/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie powołania składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy w Będkowie

Uchwała Nr II/14/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie

Uchwała Nr II/15/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie

Uchwała Nr II/16/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będkowie

Uchwała Nr II/17/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będkowie

Uchwała Nr II/18/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Gminy w Będkowie

Uchwała Nr II/19/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji oświaty, zdrowia, kultury, sportu  Rady Gminy w Będkowie

Uchwała Nr II/20/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Będków

Uchwała Nr II/21/24 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnych


Wyświetlony: 872

Dodany 05.06.2024 10:20:41 przez Wioletta Hetman

Autor dokumentu Wioletta Hetman

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2024 08:58:51 przez Wioletta Hetman

Historia zmian [17]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

12.07.2024 12:31

Petycja w sprawie zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:30

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:29

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:28

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:27

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

04.07.2024 14:07

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Będkowie w dniu 26 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wioletta Hetman Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: