Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/100/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Będkowie na rok 2020.


Uchwała nr XIII.100.20 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Będkowie na rok 2020..pdf

Wyświetlony: 615

Dodany 10.03.2020 17:21:17 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:21:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/101/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie na rok 2020.


Uchwała nr XIII.101.20 z dnia 2 marca 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie na rok 2020..pdf

Wyświetlony: 646

Dodany 10.03.2020 17:22:27 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:22:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/102/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie na rok 2020.


Uchwała nr XIII.102.20 z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie na rok 2020..pdf

Wyświetlony: 727

Dodany 10.03.2020 17:23:14 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:23:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/103/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będkowie na rok 2020.


Uchwała nr XIII.103.20 z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będkowie na rok 2020..pdf

Wyświetlony: 642

Dodany 10.03.2020 17:23:55 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:23:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/104/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Będków.


Uchwała Nr XIII10420 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub i.pdf

Wyświetlony: 724

Dodany 10.03.2020 17:24:32 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:24:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/105/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Będków.


Uchwała Nr XIII10520 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cel.pdf

Wyświetlony: 627

Dodany 10.03.2020 17:25:09 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:25:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/106/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2020.


Uchwała nr XIII10620 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2020..pdf

Wyświetlony: 686

Dodany 10.03.2020 17:25:42 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:25:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/107/20 zmieniająca uchwałę Nr XII/91/19 w sprawie wysokości stawek za opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.


Uchwała nr XIII10720 zmieniająca uchwałę Nr XII9119 w sprawie wysokości stawek za opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drog.pdf

Wyświetlony: 750

Dodany 10.03.2020 17:26:23 przez Jaroslaw Błoch

Autor dokumentu Jaroslaw Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:26:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/108/20 w sprawie wprowadzenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.”


Uchwała nr XIII10820 w sprawie wprowadzenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.”.pdf

Wyświetlony: 648

Dodany 10.03.2020 17:27:04 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:27:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/109/20 w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie.


Uchwała nr XIII10920 w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie..pdf

Wyświetlony: 778

Dodany 10.03.2020 17:27:52 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:27:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/110/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2020 rok.


Uchwała Nr XIII11020 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2020 rok..pdf

Wyświetlony: 761

Dodany 10.03.2020 17:28:28 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:28:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/111/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok.


Uchwała nr XIII11120 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok..pdf

Wyświetlony: 804

Dodany 10.03.2020 17:29:12 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:29:12 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XIII/112/20 w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań przy realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków w roku 2020.


Uchwała nr XIII11220 w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań przy realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków w roku 2020..pdf

Wyświetlony: 613

Dodany 10.03.2020 17:29:51 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 17:29:51 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: