Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/59/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 października 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będków na lata 2011-2020"

 
uchwala_XIV-59.doc

Wyświetlony: 682

Dodany 08.11.2011 13:26:33 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 13:26:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/60/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020 Gminy Będków"

 
uchwala_XIV-60.doc

Wyświetlony: 679

Dodany 08.11.2011 13:36:51 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 13:36:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/61/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 
uchwala_XIV-61.doc

Wyświetlony: 542

Dodany 08.11.2011 14:13:45 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 14:13:45 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/62/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 
uchwala_XIV-62.doc

Wyświetlony: 711

Dodany 08.11.2011 14:24:49 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 14:24:49 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/63/2011 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
uchwala_XIV-63.doc

Wyświetlony: 534

Dodany 08.11.2011 14:44:21 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 14:44:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/64/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

 
uchwala_XIV-64.pdf

Wyświetlony: 571

Dodany 05.12.2011 13:41:04 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2011 13:41:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/65/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2011-2014

 
uchwala_XIV-65.pdf

Wyświetlony: 645

Dodany 05.12.2011 13:50:04 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2011 13:50:04 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: