Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 18 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 18 października 2016 r. w sprawie formy i terminu przeprowadzenia z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017


Zarządzenie Nr 36.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 18.10.2016 r..pdf

Wyświetlony: 701

Dodany 18.10.2016 13:44:36 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2016 13:44:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017


Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi .....pdf

Wyświetlony: 711

Dodany 18.10.2016 15:10:36 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2016 15:10:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Formularz zgłoszeń uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie


Formularz zgłoszeń uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 698

Dodany 18.10.2016 15:18:47 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2016 15:18:47 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: