Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

 
Rb-27S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodow_budzetowych_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf

Wyświetlony: 590

Dodany 27.03.2015 15:27:24 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 15:27:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

 
Rb-28S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_wydatkow_budzetowych_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf

Wyświetlony: 526

Dodany 27.03.2015 15:33:21 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 15:33:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 
Rb-N_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_naleznosci_oraz_wybranych_aktywow_finansowych.pdf

Wyświetlony: 541

Dodany 27.03.2015 15:35:02 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 15:35:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

 
Rb-NDS_kwartalne_sprawozdanie_o_nadwyzce_-_deficycie.pdf

Wyświetlony: 706

Dodany 27.03.2015 15:36:13 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 15:36:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

 
Rb-PDP_sprawozdanie_z_wykonania_dochodow_podatkowych.pdf

Wyświetlony: 645

Dodany 27.03.2015 15:41:34 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 15:41:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

 
Rb-ST_sprawozdanie_o_stanie_srodkow_na_rachunkach_bankowych_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf

Wyświetlony: 681

Dodany 27.03.2015 15:42:35 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 15:42:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

 
Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan_wedlug_tytulow_dluznych_oraz_poreczen_i_gwarancji.pdf

Wyświetlony: 574

Dodany 27.03.2015 15:45:07 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 15:45:07 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: