Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/103/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
uchwala_XXII-103.pdf

Wyświetlony: 566

Dodany 27.06.2012 14:38:04 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.06.2012 14:38:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/103/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
uchwala_XXII-103.pdf

Wyświetlony: 518

Dodany 28.06.2012 15:22:17 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2012 15:22:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/98/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.

 
uchwala_XXII-98.pdf

Wyświetlony: 571

Dodany 05.07.2012 13:06:05 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2012 13:06:05 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/99/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2011.

 
uchwala_XXII-99.pdf

Wyświetlony: 545

Dodany 05.07.2012 13:19:03 przez Marzanna Jagiełło

Autor dokumentu Marzanna Jagiełło

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2012 13:19:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/100/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków 2011 r.

 
uchwala_XXII-100.pdf

Wyświetlony: 658

Dodany 05.07.2012 13:29:23 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2012 13:29:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/101/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych samorządowi Gminy Będków.

 
uchwala_XXII-101.pdf

Wyświetlony: 564

Dodany 05.07.2012 13:34:39 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2012 13:34:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/104/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

 
uchwala_XXII-104.pdf

Wyświetlony: 517

Dodany 05.07.2012 13:41:59 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2012 13:41:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/105/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2012-2017.

 
uchwala_XXII-105.pdf

Wyświetlony: 516

Dodany 05.07.2012 13:48:41 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2012 13:48:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie.

 
Uchwala_Nr_XXII-102.pdf

Wyświetlony: 530

Dodany 10.07.2012 12:38:00 przez Marzanna Jagiełło

Autor dokumentu Marzanna Jagiełło

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.07.2012 12:38:00 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: