Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na I półrocze 2015 r.

 
uchwala_III-15-14.pdf

Wyświetlony: 597

Dodany 09.01.2015 09:00:06 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2015 09:00:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 
uchwala_III-11-14.pdf

Wyświetlony: 668

Dodany 09.01.2015 08:05:54 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2015 08:05:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Będków.

 
uchwala_III-12-14.pdf

Wyświetlony: 595

Dodany 09.01.2015 08:12:54 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2015 08:12:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy w Będkowie w sprawie ustalenia diet przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Będkowie oraz diet radnych Rady Gminy w Będkowie.

 
uchwala_III-13-14.pdf

Wyświetlony: 599

Dodany 09.01.2015 08:17:04 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2015 08:17:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na I półrocze 2015 r.

 
uchwala_dzis_poprawiona.docx

Wyświetlony: 585

Dodany 09.01.2015 13:18:51 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2015 13:18:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

 
uchwala_III-9-14.pdf

Wyświetlony: 727

Dodany 26.01.2015 08:31:55 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2015 08:31:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_III-10-14.pdf

Wyświetlony: 585

Dodany 26.01.2015 08:36:25 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2015 08:36:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przekształcenia pożyczki krótkoterminowej na pożyczkę długoterminową.

 
uchwala_III-14-14.pdf

Wyświetlony: 585

Dodany 26.01.2015 08:39:39 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2015 08:39:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 
uchwala_III-16-14.pdf

Wyświetlony: 686

Dodany 16.02.2015 11:34:39 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2015 11:34:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029.

 
uchwala_III-17-14.pdf

Wyświetlony: 714

Dodany 16.02.2015 12:10:48 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2015 12:10:48 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: