Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/119/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie

 
uchwala_XXV-119.pdf

Wyświetlony: 580

Dodany 15.11.2012 11:24:38 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 11:24:38 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/121/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sparwie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 
uchwala_XXV-121.pdf

Wyświetlony: 653

Dodany 15.11.2012 11:38:06 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 11:38:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/127/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będków w ciągu dróg powiatowych

 
uchwala_XXV-127.pdf

Wyświetlony: 725

Dodany 15.11.2012 11:51:03 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 11:51:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/120/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
uchwala_XXV-120.pdf

Wyświetlony: 593

Dodany 13.11.2012 10:45:47 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.11.2012 10:45:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/115/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
uchwala_XXV-115.pdf

Wyświetlony: 669

Dodany 15.11.2012 10:37:46 przez Maria Walas

Autor dokumentu Maria Walas

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 10:37:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/116/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Będków w 2013 r.

 
uchwala_XXV-116.pdf

Wyświetlony: 657

Dodany 15.11.2012 10:57:21 przez Maria Walas

Autor dokumentu Maria Walas

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 10:57:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/118/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopad 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
uchwala_XXV-118.pdf

Wyświetlony: 696

Dodany 15.11.2012 11:08:46 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 11:08:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/127/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będków w ciągu komunikacyjnym dróg powiatowych

 
uchwala_XXV-127.pdf

Wyświetlony: 705

Dodany 15.11.2012 12:00:32 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 12:00:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/128/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 
uchwala_XXV-128.pdf

Wyświetlony: 733

Dodany 15.11.2012 12:13:20 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 12:13:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/119/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za doprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie

 
uchwala_XXV-119.pdf

Wyświetlony: 776

Dodany 16.11.2012 12:42:09 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2012 12:42:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/117/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 
uchwala_XXV-117.pdf

Wyświetlony: 598

Dodany 16.11.2012 12:59:31 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2012 12:59:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/123/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
uchwala_XXV-123.pdf

Wyświetlony: 650

Dodany 16.11.2012 13:29:07 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2012 13:29:07 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/124/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Będków

 
uchwala_XXV-124.pdf

Wyświetlony: 668

Dodany 16.11.2012 13:39:25 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2012 13:39:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/121/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 
uchwala_XXV-121.pdf

Wyświetlony: 724

Dodany 19.11.2012 11:23:39 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.11.2012 11:23:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/122/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będków

 
uchwala_XXV-122.pdf

Wyświetlony: 587

Dodany 19.11.2012 11:39:51 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.11.2012 11:39:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/125/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 
uchwala_XXV-125.pdf

Wyświetlony: 573

Dodany 22.11.2012 11:21:28 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.11.2012 11:21:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXV/126/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2012-2018

 
uchwala_XXV-126.pdf

Wyświetlony: 580

Dodany 22.11.2012 11:31:42 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.11.2012 11:31:42 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: