Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII/202/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/202/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.


Uchwała Nr XXXII.202.18 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz ......pdf

Wyświetlony: 778

Dodany 05.06.2018 16:28:18 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2018 16:28:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII/203/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2017

Uchwała Nr XXXII/203/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2017


Uchwała Nr XXXII.203.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu .....pdf

Wyświetlony: 771

Dodany 05.06.2018 16:38:34 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2018 16:38:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII.204.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2017 r.


Uchwała Nr XXXII.204.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2017 r..pdf

Wyświetlony: 795

Dodany 05.06.2018 16:52:51 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2018 16:52:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII/207/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. uchylająca uchwałę nr XXXI/198/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Będków

Uchwała Nr XXXII/207/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. uchylająca uchwałę nr XXXI/198/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr XXXII.207.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. uchylająca uchwałę nr XXXI.198.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w ......pdf

Wyświetlony: 921

Dodany 05.06.2018 17:01:33 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2018 17:01:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII/208/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Będków

Uchwała Nr XXXII/208/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr XXXII.208.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie ......pdf

Wyświetlony: 990

Dodany 06.06.2018 10:34:14 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2018 10:34:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII/209/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych samorządowi Gminy Bedków

Uchwała Nr XXXII/209/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych samorządowi Gminy Bedków


Uchwała Nr XXXII.209.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli .....pdf

Wyświetlony: 892

Dodany 06.06.2018 11:05:33 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2018 11:05:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII/205/18 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok


Uchwała Nr XXXII.205.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 768

Dodany 06.07.2018 10:39:04 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2018 10:39:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXII/206/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 w sprawie: zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018 - 2029


Uchwała Nr XXXII.206.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 24 maja 2018 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018 - 2029.pdf

Wyświetlony: 856

Dodany 06.07.2018 10:51:49 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2018 10:51:49 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

18.06.2024 17:02

ZP.271.2.2024 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Będkowie

Czytaj dalej...

18.06.2024 09:37

W dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Gminy w Będkowie.

Czytaj dalej...

18.06.2024 09:36

W dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Gminy w Będkowie.

Czytaj dalej...

18.06.2024 09:36

W dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Gminy w Będkowie.

Czytaj dalej...

18.06.2024 09:35

W dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Gminy w Będkowie.

Czytaj dalej...

18.06.2024 09:32

W dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego Rady Gminy w Będkowie.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wioletta Hetman Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: