Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.62.2011 Wójta Gminy Będków z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie Budżetu Gminy Będków na rok 2012 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2012-2015

 
zarzadzenie_62.doc

Wyświetlony: 678

Dodany 16.11.2011 11:36:32 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2011 11:36:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt Uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wraz załącznikami

 
b._UCHWALA.doc

Wyświetlony: 3015

Dodany 16.11.2011 11:42:59 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2011 11:42:59 przez

Historia zmian [10]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2012-2015

 
l._UCHWALA_wpf_PROJEKT.doc

Wyświetlony: 1264

Dodany 16.11.2011 12:11:20 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2011 12:11:20 przez

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/395/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2012 roku

 
uchwala__RIO_395.pdf

Wyświetlony: 670

Dodany 02.01.2012 13:02:46 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.01.2012 13:02:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/396/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2012 rok

 
uchwala__RIO_396.pdf

Wyświetlony: 681

Dodany 02.01.2012 13:11:42 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.01.2012 13:11:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/397/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków

 
uchwala__RIO_397.pdf

Wyświetlony: 813

Dodany 02.01.2012 13:27:38 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.01.2012 13:27:38 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: